portadadiari_2

Una subvenció encoberta a DV Digital

Avui hi ha ple municipal i serà el darrer de l’any. No obstant això, no volem bandejar un detall clamorós del passat mes de novembre. En el torn de preguntes previ a la finalització de la sessió plenària la CUP va preguntar si el govern creia ètic i normal contractar una bossa de 1000 mòduls de publicitat per valor de 28.314 euros al diari DV Digital, l’editor del qual havia estat també editor d’un altre periodístic anterior, el Diari de Vilanova, que deu a l’Ajuntament 43.846 euros en conceptes de taxes i d’escombraries i lloguer de l’espai a Neapolis durant el temps en què va romandre instal·lat en aquest equipament municipal, a més de deure un cúmul de factures impagades al EPEL Neapolis per un valor de 21.857 euros.

La resposta del regidor de nova governança i comunicació, el socialista Juan Luís Ruiz, va pretenia ser irònica i va esdevenir del tot sincera: l’ètica, afirmava el regidor, ens la deixava a nosaltres.

Des de la CUP de Vilanova som conscients que les lleis obliguen que alguns anuncis oficials, tals com els edictes o les convocatòries públiques de feina, siguin publicades en mitjans de comunicació de paper. No obstant això, no compartim i considerem del tot reprovable la subvenció encoberta que rep un diari de comunicació l’editor del qual deu una quantitat considerable de diners a l’erari municipal. Aquestes són les formes d’entendre la política que volem confrontar.

No hi ha comentaris

Deixa el teu comentari